• Thursday , 13 June 2024

โอกาสสินค้าออร์แกนิคในตลาดรัสเซีย

Press Release from Russian Federation, Moscow

                                  12

From the Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (moscow@thaitrade.ru)

โอกาสสินค้าออร์แกนิคในตลาดรัสเซีย

          ช่วงปลายปี 2558 จากคำปราศรัยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินที่ต้องการให้ประเทศรัสเซียเป็นผู้นำโลกในการผลิตอาหารด้านอีโค ทำให้กระแสสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิคมีความต้องการสูงขึ้นจากผู้บริโภคชาวรัสเซีย จากผลสำรวจของสหภาพออร์แกนิคแห่งชาติ National Organic Union (NOU) คาดว่าสินค้าในกลุ่มนี้จะเติบโตประมาณร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา

          ในปี 2015 ตลาดอาหารออร์แกนิคเติบโตคิดเป็นมูลค่า 178 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2010 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 116 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวรัสเซียใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคอาหารออร์แกนิกคิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด หรือ ประมาณ 4.5 ล้านคน มีความต้องการบริโภคอาหารสุขภาพ ไร้สารเคมี จากการสำรวจผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิคของรัสเซีย คือ ผู้มีอายุระหว่าง 25 – 45 มีการศึกษาสูง มีรายได้ระดับกลาง อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สินค้าดังกล่าว นำเข้าจาก เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา และเบลเยี่ยม

         บริษัท Simon Levelt จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทขายเมล็ดกาแฟและชาออร์แกนิค มีร้านค้าทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม กว่า 50 ร้าน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์วิธีการเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้อย่างไร การนำเข้าสินค้าอาหาร ออร์แกนิคไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนอื่นต้องหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าในรัสเซียที่ดีซึ่งจะช่วยหาช่องทางกระจายสินค้า เพราะการทำธุรกิจในรัสเซียต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนด้านการนำเข้า ด้านการตลาด และการประสานงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร เป็นต้น

   ในกรณีบริษัท Simon Levelt ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท Arivera ซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่แห่งหนึ่งในตลาดอาหารสุขภาพของรัสเซียเป็นทั้งผู้ค้าปลีกและผู้กระจายสินค้าใน supermarket และร้านค้าต่างๆ ให้กับบริษัท Simon Levelt แต่การจะประสบความสำเร็จต้องใช้เวลา เพราะมีกระบวนการในการนำเข้าหลายขั้นตอนทั้งในเรื่องการขอใบอนุญาตนำเข้าและขั้นตอนทางศุลกากร

ความเห็น สคต. ณ กรุงมอสโก
นอกจากเรื่องการหาคู่ค้าที่ดีแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ต้องศึกษาก่อนนำสินค้ามาขายพฤติกรรมของคนรัสเซียที่บริโภคอาหารออร์แกนิค คือ ชอบบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติดั้งเดิม ไม่ปรุงหรือดัดแปลงรสชาติมากเกินไป ปัจจุบันสินค้าออร์แกนิคของไทยหรือสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวออร์แกนิค เครื่องดื่มสมุนไพรน่าจะมีโอกาสในตลาดรัสเซีย แม้ว่าจะเป็นช่วงแรกที่คนรัสเซียหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป

3   4   5

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Related Posts

Leave A Comment